status-frigo.com
Lamelni isparivač
SA 6 CEVI 0.5 12,5 0.6 15 0.7 17,5 0.8 20 1 25 SA 8 CEVI 1 33 1.20 40 1.30 43 1.40 46 1.60 53 1.70 56 1.80 60 2 66 *U cenu nije uračunat PDV