status-frigo.com
Isparivač Rashlade Rivacold
MODEL CENA RSI4250ED 500 RSI2250 350 *U cenu nije uračunat PDV