status-frigo.com
Isparivač Rashlade Friga Bohn
MODEL CENA MRE 135 260 MRE 210 320 MRE 270 390 *U cenu nije uračunat PDV