status-frigo.com
Isparivač BUZCELIK
Buzcelik isparivači MTS serije spoj su modernog dizajna, tehnologije izrade kao i visokog nivoa završne obrade. Kompaktnost i preformanse u plusnim i minusnim režimima rada kao i praktičan i jednostavan način instalacije doprineće da postanu vaš pravi izbor. KARAKTERISTIKE: U ponudi