status-frigo.com
TCL Klime
MODEL CENA 12000 BM 165 18000 BM 297 24000 BM 310 *U cenu nije urańćunat PDV