status-frigo.com
Polar klima uredjaji
VRSTA KLIMA UREĐAJA CENA Polar ON/OFF 9000BTU 164€ Polar ON/OFF 12000BTU 174€ Polar ON/OFF 18000BTU 274€ Polar AA 9000BTU 267€ Polar AA 12000BTU 286€ Polar AA 18000BTU 433€ Polar AX 9000BTU 292€ Polar AX 12000BTU 302€ Pola