status-frigo.com
Freon R410 u zamenjivoj ambalaži
R410 u kompletu sa bocom 68 U cenu nije uračunat PDV