status-frigo.com
Opruga za savijanje bakarnih cevi
MODEL CENA 1/4 2 3/8 3 1/2 3 5/8 3 3/4 3 U cenu nije urańćunat PDV.