status-frigo.com
Alat za savijanje cevi
MODEL CENA Ø6 8 Ø12 15 Ø15 22 Ø18 25 Ø 22 29 U cenu nije urańćunat PDV.