status-frigo.com
Alat za pertlovanje i prosirivanje bakarnih cevi
MODEL CENA CH - 275 25 CH - 278 28 CH - 8030 39 WIGAM 275 38 REFCO 275 78 IMPERIAL 275 120 U cenu nije urańćunat PDV.