sopico.ir
۵ اشتباه بزرگ فروشنده، که مشتری را فراری می‌دهد
برگرفته از وب سایت مدیر سبز – آذر جوزی، ژان بقوسیان : ۱. کمک آزاردهنده حتما دید‌ه‌اید که وقتی وارد فروشگاهی می‌شوید، فروشنده‌ای سمج سراغتان می‌آید و سعی می‌کند به شما کمک کند. شاید قصد فروشنده واقعا کمک باشد ولی اغلب خریداران دوست ندارند خود را تحت فشار احساس کنند. یکی از مهم‌ترین مهارت‌های فروشنده...