sopico.ir
هزینه های ثبت شرکت
هزینه های ثبت شرکت به شرح زیر میباشد در ابتدا نیاز به ثبت اینترنتی دارید که اگر خودتان اقدام به ثبت اینترنتی کنید پرداخت هزینه ای در کار نخواهد بود. یکی از نیازهای ثبت شرکت ، اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری میباشد که هزینه آن برای هر نفر حدودا ۳۰٫۰۰۰ تومان میباشد اگر اقدام به افتتاح حسب را هم...