sopico.ir
نوآورترین شرکت‌ها در عرصه تبلیغات
برگرفته از مجله درگی: هر اقدامی که یک سازمان انجام می‌دهد و یا حتی از انجام آن امتناع می‌ورزد، حامل پیامی در مورد آن سازمان و یا بنگاه تجاری است و به شکل‌گیری تصویر آن در ذهن مخاطبان می‌انجامد. ایجاد تصویر ذهنی و کیفیت ادارکی مثبت در میان مصرف‌کنندگان و مشتریان انعکاسی از مجموعه فعالیت‌ها و...