sopico.ir
موفقیت بوگاتی، قدرتمندترین عروس جاده‌ها!
برگرفته از وب سایت فرصت امروز - مسلم نوری: اتوره بوگاتی، طراح و صنعتگر ایتالیایی در سال ۱۹۰۹ در شهر آلزاس در فرانسه، شرکت خودروسازی‌‌ را به منظور تولید خودروهای سف