sopico.ir
مراحل بعد از ثبت شرکت
بعد از اینکه شرکت را ثبت کردیم، چه باید بکنیم؟ اخذ کد اقتصادی : بعد از ثبت شرکت، نوبت به تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی میرسد. مطالعه کنیم : کد اقتصادی چی