sopico.ir
شرحی بر ثبت برند
ثبت برند و یا همان نام تجاری در میان واحدهای تجاری، خدماتی، بازرگانی و تولیدی در حال حاضر از رونق خوبی برخوردار است و واحدهای تولیدی بیشترین رغبت را به ثبت نام تجاری نشان می دهند که در میان آنها نیز مواد غذایی با ۶۰ درصد در رتبه اول قرار دارند و بعد از ان به...