sopico.ir
با هنرتان کارآفرینی کنید
برگرفته از ماهنامه آینده روشن: ایجاد یک کسب و کار نوپا نوعی هنر تلقی می شود، اما راه اندازی کسب و کارهایی در زمینه هنر خلاقانه و بهتر است. صنعتی سازی تغییرات بزرگی را