sopico.ir
آشنایی با گروه های تبلیغاتی جهان: WPP
برگرفته ازام بی ای نیوز: گروه تبلیغاتی WPP با هدف توسعه و مدیریت استعداد ها، شکوفایی و استفاده از آن ها در سراسر جهان، به نفع مشتریان، مشارکت و سود دهی برای خود به وجود امده و در این مسیر فعالیت می کند. داخل WPP، مشتریان به شرکت هایی با مهارت های لازم در حوزه...