songtrontunggiay.com
Tình nghĩa vợ chồng thật thà mà như. . . mơ !
Với một vốn kiến thức văn học cận đại tầm tầm, người Việt mình tầm tuổi 70 “xưa hiếm nay không hiếm” trở lên, hỏi mười người như một, ai cũng thích bài thơ viết về người vợ tảo tần của cụ Tú thành Nam: “Quanh năm buôn bán ở mom sông - Nuôi đủ năm con với một chồng - Lặn lội thân cò khi quãng vắng - Eo sèo mặt nước buổi đò đông”.