songtrontunggiay.com
Tại sao khi con người cãi nhau thì họ lại gào rất to?
Khi cãi nhau, cố gắng đừng để cho trái tim của bạn xa lánh nhau, đừng nên nói những lời làm tăng thêm khoảng cách giữa bạn và người đối diện. Bởi vì có thể đến một ngày nào đó khi khoảng cách trở nên quá lớn, bạn sẽ không tìm thấy con đường trở lại nữa. Một giáo sư tâm lý học của trường Đại học Cambridge hỏi các sinh viên của