songtrontunggiay.com
Tại sao đa số người dân Hàn Quốc mang họ Kim?
Người dân Hàn Quốc có một câu nói ví von rằng: nếu bạn ném 1 hòn đá từ đỉnh Namsan, tên ngọn núi ở trung tâm của thủ đô Seoul, hòn đá đó sẽ rơi trúng 1 người mang họ Kim hoặc họ Lee. Kim Jaejoong - Park Yoochun - Kim Junsu - thành viên nhóm nhạc JYJ Hàn Quốc có dân số trên 50 triệu người, trong đó 1/5 số dân là mang