songtrontunggiay.com
Sách Hành Trình Về Phương Đông Chương 3 - Khoa học thực nghiệm và Khoa học chiêm tinh bí truyền
Lawrence Keymakers là một người Anh giàu có, sống tại Benares nhiều năm. Ông làm chủ nhiều xí nghiệp lớn và có một kiến thức rất rộng về xứ này. Thương gia Lawrence khoản đãi phái đoàn trong toà biệt thự rộng, xây cất bên bờ sông Hằng.Sau câu chuyện xã giao, giáo sư Allen lên tiếng:- Bạn nghĩ sao về những điều người Ấn gọi là Minh Triết thiêng