songtrontunggiay.com
Rộng rãi và hẹp hòi
Có nhiều người cho rằng do mình sống rộng rãi quá nên bị bạn bè lợi dụng, cảm thấy rằng sống như vậy là (ngu), cần điều chỉnh lại, thà bị coi là sống hẹp hòi mà có khi lại tốt hơn. Vậy cách nghĩ này liệu có đúng chưa? Người đời thế gian quen sống trong lòng nhân thế với bao nhiêu bon chen, ganh đua, người ta tranh nhau từ nửa vòng bánh xe, từ vài