songtrontunggiay.com
Kiến tạo giá trị bản thân
Nhìn những người thành công, lịch lãm có bao giờ bạn thấy chạnh lòng khi nhìn lại bản thân mình? Dẫu biết rằng chúng ta ai cũng có giá trị riêng của mình, nhưng có những người có uy tín hơn, giá trị hơn trong mắt người khác! Bạn có biết để có được điều đó họ đã bỏ ra không ít mồ hôi và công sức không?