songtrontunggiay.com
Hãy sống trọn vẹn từng giây
“Nếu hôm nay là ngày cuối cùng được sống, liệu bạn có sẵn sàng làm những việc bạn muốn ngay hôm nay” Đó là thông điệp tuyệt vời mà cố chủ tịch tập đoàn Apple đã gởi gắm. Hãy sống trọn vẹn từng phút giây, như đó là ngày cuối cùng trong đời bạn. Hãy sống trọn vẹn từng phút giây mà bạn có trong cuộc đời Nghĩ đến