songtrontunggiay.com
Đánh bại sự trì hoãn trong công việc
Nếu bạn nhận thấy rằng mình có thói quen hay trì hoãn lại những nhiệm vụ quan trọng hết lần này đến lần khác, thì bạn có thể yên tâm rằng có rất nhiều người mắc phải thói quen không tốt này. Trên thực tế, mỗi người trì hoãn công việc theo nhiều mức độ – nhưng một vài người cố để sự trì hoãn này ảnh hưởng thành một thói