songtrontunggiay.com
Bốn chuyện lạ ở đất nước Nhật Bản
Đất nước Nhật Bản mang trong mình tinh thần tự lực tự cường mạnh mẽ, nơi dân tộc có sự đùm bọc, san sẽ cho nhau, cùng nhau sinh sống, làm việc, cùng vượt qua các biến cố lớn về chiến tranh, thiên tai. Ở họ có nhiều đức tính mà không chỉ chúng ta mà nhiều người khác, nhiều đất nước khác cũng muốn học hỏi. Đất nước Nhật Bản - tìm hiểu đất nước Nhật Bản 1. Trung thựcỞ