songtrontunggiay.com
7 Yếu tố giảm nguy cơ mắc bệnh tim
Bạn không thể thay đổi các yếu tố nguy cơ như tuổi tác, chủng tộc, giới tính, di truyền, nhưng bạn có thể thay đổi 7 yếu tố sau để giảm nguy cơ bệnh tim.Mặc dù bệnh tim thường là bệnh của tuổi già, nhưng theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo thì bạn nên bắt đầu tránh các yếu tố nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cho bản thân từ