songtrontunggiay.com
27 câu nói hay giúp bạn đánh bật sự chần chừ và làm việc hiệu quả hơn
Chần chừ là một sức ỳ, kéo mọi công việc, mọi thành quả làm việc của mỗi cá nhân, kéo theo đó là một tập thể chậm lại. Gỡ bỏ sợi dây trói ám ảnh công việc này với 27 câu nói hay từ những người nổi tiềng, thay đổi thái độ làm việc và nhận lấy thành quả mà bạn đáng được nhận. 1.