songtrontunggiay.com
2 đô la và 1 giờ
Trong cuộc sống nhiều hối hả như hiện nay, liệu bạn có dành đủ thời gian cho gia đình mình hay không, con người làm việc vì điều gì? Vì gia đình và bản thân. Nhưng liệu thật sự gia đình và bản thân bạn có nhận được gì sau ngần ấy thời gian bận rộn cho công việc của riêng mình chứ. Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một