songtrontunggiay.com
10 tư thế giúp cải thiện hiệu quả làm việc
Chắc chắn, bạn có thể kiểm soát cơ thể của mình. Nhưng cơ thể của bạn cũng có thể kiểm soát bạn. Những cử chỉ, tư thế đơn giản sau có thể tác động đáng kể đến cách bạn suy nghĩ, cảm nhận và hành động. Bạn không cần phải là một thiền sư hay một vận động viên – bạn chỉ cần là bạn. Từ bây giờ bạn sẽ là một người tốt hơn. 1. Khoanh tay – Giúp trở nên quyết