songtrontunggiay.com
10 Quy luật cơ bản của cuộc sống
Cuộc sống luôn có những quy luật của riêng nó, các quy luật này không rõ ràng, không được nhiều người nhận ra như những quy luật toán học, vật lý. Nó âm thầm chuyển động trong cuộc sống của từng người, từng giai đoạn khác nhau, ai sớm nhận biết nó thì càng có sự đối ứng linh hoạt hơn với cuộc sống của mình cũng như của mọi người xung quanh. 1. Quy luật quả