skytokids.com
Bộ trò chơi Green Life ( năng lượng mặt trời ) - Skytokids
Green Life Solar Kit là một sản phẩm dễ dàng để lắp ráp (không có ốc vít hoặc các loại hạt) Xe chạy bằng năng lượng mặt trời từ ngôi nhà.