skytokids.com
Hướng dẫn ghép hình lá giáo cụ Montessori - Skytokids
Mục đích của sản phẩm này là giúp trẻ hiểu được cấu tạo của 1 cái lá cây ( ví dụ như cuống lá, phiến lá, bẹ lá). Nâng cao kiến thức sinh học, giúp hình thành tình yêu thiên nhiên của trẻ. Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng sản phẩm này như sau … Xem tiếp