sklopy.com
Naše igračke u rukama Helene Clark - Sklopy Toys
U okviru posjete Networks Accelerator-u imali smo priliku da se upoznamo sa administratorom UNDP-a – Helene Clark koja je bila u posjeti Bosni i Hercegovini i rezidentnim koordinatorom UN-a i rezidentnom predstavnicom UNDP-a u Bosni i Hercegovini – Sezin Sinanoglu. Tu je predstavljena naša ideja i pokretanje posla nakon jako korisnih i edukativnih programa u …