sklopy.com
2. mjesto na takmičenju "Najbolja tehnološka inovacija 2016 ". - Sklopy Toys
Tokom čitavog perioda rada na realizciji naših ideja te izradom prototipa i najzad konkretnih opipljivih igračaka uložili smo jako puno vremena, rada, truda, a i stekli nova znanja i iskustva . Od 9. maja ove godine i prijave na takmičenje nastojali smo da te napore dodatno pojačamo, radimo i proizvodimo više, usavršimo naše znanje, …