skills4u.pl
Kto musi przejść obowiązkowe szkolenie BHP?
Każdy pracodawca musi zadbać o bezpieczeństwo pracy osób przez siebie zatrudnionych. Szkolenie BHP traktuje m.in. o zasadach pierwszej pomocy przy różnego rodzaju wypadkach, postępowaniu w razie awarii oraz o ochronie przeciwpożarowej. Szkolenie to zawiera w sobie również takie zagadnienia