sieuthikythuatso.com
Đồng hồ thông minh chống nước
Đồng hồ thông minh chống nước - Chống nước là một trong những tính năng quan trọng mà bất cứ người sử dụng đồng hồ, vòng đeo tay thông minh nào cũng muốn có. Đơn giản vì trong sinh hoạt hằng ngày, việc tiếp xúc với nước thường xuyên là điều dĩ nhiên và sẽ rất bất tiện nếu ta cứ phải gỡ bỏ đồng hồ.