showbiz360.net
Phương Diễm : “Niềm đam mê ca hát luôn bừng cháy trong tôi“
"Có lúc tưởng chừng như tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến cái nghề yêu thích, không được sự ủng gia đình nên tôi càng phải quyết tâm đi lên. Bây giờ cũng cảm thấy rất vui vì ổn định hơn trước" - Phương Diễm chia sẻSinh ra và lớn lên trong làng quê không được tiếp xúc quá nhiều với â