showbiz360.net
Cách đặt cuộc hẹn qua điện thoại – Telephoning Skills
Thế hệ 9X, 10X, hẳn nhiều người không biết và không còn nhớ những bốt điện thoại công cộng như thế này, nhưng những người thuộc thế hệ 7X, 8X, nhất là 8X đời đầu thì lại có vô vàn kỉ niệm gắn với những bốt điện thoại nhỏ xinh nơi góc phố Hà Nội. Phải quay lại những năm 90 của thế kỷ trước, người ta