shopthuysinh.com
Tiêu thảo parva mini dòng cây thủy sinh trồng tiền cảnh
Tiêu thảo parva mini là dòng cây thủy sinh được trồng chủ yếu ở tiền cảnh vì chúng có kích thước rất nhỏ và nhìm giống với các loại cỏ thủy sinh khác.
shopthuysinh.com