shopthuysinh.com
Thức ăn chuyên dụng cho cá La Hán lên màu XO SUPER REDSYN
XO SUPER REDSYN là loại thức ăn cho cá cảnh La Hán gia tăng kích thước đầu, tăng màu sắc đỏ rực một cách tự nhiên nhất, giúp lan rộng dải màu và hoa văn.
shopthuysinh.com