shopthuysinh.com
Ốc Nerita diệt rêu hại cho hồ thủy sinh
Ốc Nerita là một loài ốc nhỏ, có tốc độ phát triển tương đối nhanh, thức ăn yêu thích của chúng là những loại rêu bám quanh thành hồ cá và hồ thủy sinh.
shopthuysinh.com