shopthuysinh.com
Nền cao cấp Seachem Flourite Black cho cây thủy sinh
Đất nền Seachem Flourite Black cho cây thủy sinh là loại phân nền có màu đen tuyền với cậu tạo về mặt sinh học mô phỏng môi trường sống tự nhiên của các cây thực vật.
shopthuysinh.com