shopthuysinh.com
Máy bơm hút đáy 360 của SOBO với 4 mẫu mã
Máy bơm hút đáy 360 của SOBO với 4 mẫu mã bao gồm Sobo WP-200D, WP-300D, WP-500D, WP-700D phù hợp với nhiều kích thước hồ cá khác nhau.
shopthuysinh.com