shopthuysinh.com
Hang trú ẩn cho cá lau kiếng chất liệu gốm sứ dạng ống tròn
Hang trú ẩn cho cá lau kiếng (Ceramic Multi-Function Pipe Set) chất liệu gốm sứ dạng ống tròn là một sản phẩm mô phỏng các hang bên ngoài tự nhiên giúp cá cảm thấy an toàn từ đó sẽ gia tăng hiệu quả sinh sản. Đảm bảo cho những chú cá lau kiếng hoặc các [...]
shopthuysinh.com