shopthuysinh.com
Đất nền thủy sinh Contro Soil loại phân nền cao cấp của Nhật Bản
Phân nền thủy sinh Contro Soil (Control Soil) loại phân nền cao cấp của Nhật Bản, với cấu tạo hạt nền màu đen nhỏ sẽ làm nổi bật hồ thủy sinh của bạn.
shopthuysinh.com