shopthuysinh.com
Cây thủy sinh Trầu Bà lá Đại vị trí trồng trung cảnh
Cây thủy sinh Trầu Bà lá Đại là một trong những dòng cây thủy sinh thuộc họ ráy bạn có thể trồng dưới nước hoặc trong các bể bán cạn đều được.
shopthuysinh.com