shopthuysinh.com
Cây thủy sinh Thông Lá Kim dòng cây thủy sinh dễ trồng
Thông Lá Kim thuộc dòng cây thủy sinh dễ trồng, có tốc độ phát triển nhanh, thường được đảm nhiệm vị trí trung cảnh hoặc hậu cảnh trong hồ thủy sinh.
shopthuysinh.com