shopthuysinh.com
Cây thủy sinh Luân Thảo Đỏ vị trí trồng hậu cảnh và trung cảnh
Cây thủy sinh Luân Thảo Đỏ là dòng cây thủy sinh thuộc họ rong, được trồng khá phổ biến trong các hồ thủy sinh với vai trò đảm nhiệm là trung cảnh và hậu cảnh.
shopthuysinh.com